Politica de confidențialitate

Societatea 77 & MADISON ADK SRL a implementat si aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal (“GDPR”) si respecta garantiile adecvate pentru drepturile fundamentale si interesele persoanelor fizice. In acest sens, reconfirmăm angajamentul nostru pentru transparența și legalitatea cu care operăm datele personale ce ne sunt incredintate.

Societatea prelucreaza exclusiv datele personale strict necesare in scopul desfasurarii activitatii. Simpla accesare a paginii web a Societatii (www.pizzico.ro) nu necesita furnizarea de date si informatii cu caracter personal din partea dvs.